Personvern

 

Personvern

«Hvem er du?» samler ikke inn personavslørende opplysninger eller opplysninger som på annen måte omfattes av personopplysningsloven.

Nedenfor kan du lese hvordan vi behandler informasjonen du gir oss når du spiller «Hvem er du?»


 

Personvernerklæring

Oppdatert dato: 08.01.2020

 

1) INNLEDNING

Denne personvernerklæringen gjelder for spillet «Hvem er du?» og forklarer hvordan vi ivaretar ditt personvern. Vi opererer i henhold til norsk lov og de krav som stilles til personvern der.


Produksjonsselskapet Carrot Pop er ansvarlig for hvordan personvernet ivaretas i «Hvem er du?» Erklæringen inneholder opplysninger om i hvilken grad systemet samler inn personavslørende opplysninger når du spiller «Hvem er du?» og generell informasjon om hvordan Carrot Pop behandler personopplysninger. 


All innsamling og behandling av personavslørende opplysninger skjer i henhold til personopplysningsloven og forutsetter samtykke fra den registrerte og må ellers samsvare med norsk lov. 


 

2) OM PERSONOPPLYSNINGER OG REGELVERKET

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse eller kjøpshistorikk.

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er daglig leder som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med loven. 

 

3) HVA SLAGS PERSONOPPLYSNINGER SAMLER VI INN?

Vi samler ikke inn personopplysninger eller personavslørende opplysninger.

 

4) ADMINISTRERING AV OPPLYSNINGER

Ved spørsmål kan du når som helst ta kontakt med oss på support@carrotpop.com

 

5) SIKRING AV DATA

Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte opplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending. Vi jobber aktivt med å begrense tilgangen og antall brukere som har innsyn i dataen. Kryptering av innhold og nettsidene gjøres også.

 

6) KONTAKTINFORMASJON

Petr Svarovsky har det øverste ansvaret for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Behandlingsansvarlig for opplysninger tilknyttet salg og markedsføring i Carrot Pop er Petr Svarovsky. Epost: petr@carrotpop.com

Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om hvordan vi ivaretar personvern, ta gjerne kontakt med oss på support@carrotpop.com

 

Kopirett

Innholdet på dette nettstedet er beskyttet av lov om opphavsrett (© 2018) og tilhører Cecilie Lundsholt og Petr Svarovsky med enerett.

Innhold på nettstedet, herunder, men ikke begrenset til tekst, bilder og lyd, kan ikke reproduseres, overføres, distribueres eller lagres uten på forhånd skriftlig samtykke fra Cecilie Lundsholt og Petr Svarovsky, med mindre det skjer utelukkende til personlig bruk. Endringer av innholdet på dette nettstedet er strengt forbudt.

Enkelte deler av nettstedet inneholder bilder som er underlagt fotografer og andre leverandørers opphavsrettslige policyer.

 

Sjekket mot personopplysningsloven